Boşluklara Yerleşecek Kavramlar

Dinî ifadeler ile açıklamalarını eşleştirin.