Aşağıdaki soruyu çözünüz. "ÇÖZÜM" butonuna tıklayarak doğru cevabı görebilirsiniz.

İlk tercüme çalışmaları Emeviler Dönemi'nde başlamış, 750 yılından 900 yılına kadar sürmüştür. Bu dönemde Sanskritçe, Pehlevice, Yunanca ve Süryaniceden eserler tercüme edilmiştir. Bu amaçla Abbasi Halifesi ............ tarafından ................. şehrinde kütüphane, akademi ve tercüme bürosundan oluşan "Beytü’l-Hikme" adı verilen bir müessese kuruldu.

Paragraftaki boşluklara hangi seçenekteki isimler gelmelidir?

A) Harun Reşid - Basra

B) Muttasım - Kufe

C) Abdullah b. Ömer - Medine

D) Me'mun - Bağdat

E) Mansûr - Nişabur