Med kurallarıyla ilgili beş adet çözümlü soru bulunmaktadır. Sayfa altında bulunan ok işaretleri ile soru ve çözümler arasında geçiş yapabilirsiniz.

SORU-1

صَٓافَّاتٍ kelimesinde;

I.   medd-i tabiî,

II.  medd-i muttasıl,

III. medd-i munfasıl

kurallarından hangileri vardır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) I ve III