Cümlelerdeki boşlukları verilen kelimeleri sürükleyerek doldurunuz.

Boşluklara Yerleşecek Kavramlar