kader ve kaza ile ilgili bazı kavramları öğrenir.

Boşluklara Yerleşecek Kavramlar