Din ve hayat konusuyla ilgili cümleleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

Boşluklara Yerleşecek Kavramlar