Evrendeki ölçü ve düzenden hareketle ,Allah'ın bir ve tek olduğunu fark eder.

Boşluklara Yerleşecek Kavramlar