İnanç esaslarını tanır.

Boşluklara Yerleşecek Kavramlar