DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Ders kitaplarına yeni materyaller ekleyerek, EBA’dan seçilen dokümanları paylaşarak, dersler için çoktan seçmeli sorular ile soru havuzu oluşturarak ders ortamınıza katkı sağlamak amacındayız. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü olarak öğretim materyalleri çalışmalarına devam etmekteyiz.
KİTAPLAR


MEB Ders kitaplarına etkinlik ve materyaller yüklenerek hazırlanmış sunumlardır. Kitapların üzerinde ses, video, animasyon, çeşitli etkinlikler, interaktif uygulamalar paylaşıldı. Böylece zenginleştirilen içerikler ile ders kitapları etkileşimli kitaplara dönüştürüldü. Daha etkin ve verimli bir öğrenmenin gerçekleşmesi için tasarlandı.

MATERYAL


Eba'ya yüklenmiş olan ve sizden gelen dokümanları; sınıf, ders, ünite, kazanım açısından değerlendirerek sizler için listeledik. Bu materyallerin linkleri, konu ve ünitelere bağlandı. Bir öneri listesi (ön liste) hazırlandı. Ayrıca hazırlanan çeşitli etkinlikler de buradan sizlerle paylaşıldı ve sizlerin tercihine sunuldu. Bunları çevrimdışı olarak kullanmak isterseniz indirmeniz gerekecektir.


SORU HAVUZU


Zorluk derecelerine göre hazırlanan sorular sınıf, ders, ünite, kazanımlarına göre kategorilere ayrılarak soru havuzu oluşturuldu. Alanında ve ölçme değerlendirmede uzman öğretmenler tarafından sınıf seviyesi, bilişsel becerilerin ölçülmesi, kavrama ve yorumlama yeteneklerini geliştirmek amacıyla çeşitli çoktan seçmeli sorular, kazanım testleri hazırlandı.

Duyurular


5,6 ve 7. Sınıf Kur'an-ı Kerim Ders Kitaplarına etkileşimli ses ve görüntüler eklendi.
Materyal sayfasında EBA'ya yüklenmiş materyalleri seçerek listeme başlandı.
Çok yakında Arapça kitapları etkileşimli hale getirilecek.